Allergia-parlagfű kerekasztal - dokumentumok és háttéranyagok

Parlagfűre vonatkozó törvények és rendeletek gyűjteménye

[A gyűjteményben csak a parlagfűre vonatkozó releváns paragrafusok és melléklet-részletek szerepelnek.]

 

19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet -- 1.§ (1) bekezdés g) pont    ==>19per1992_fvmrendelet.pdf  
a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról
44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet -- 2. számú melléklet, 6. pont    ==>44per2003_fvmrendelet.pdf  
a Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól
31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet -- 2. számú melléklet    ==>31per2007_kormanyrendelet.pdf  
a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól
269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet -- 5.§    ==>269per2007_kormanyrendelet.pdf  
a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól
2008. évi XLVI. törvény -- 17.§, 49.§, 50.§, 56.§, 60.§, 64.§, 76.§    ==>XLVIper2008_torveny_reszlet.pdf  
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet -- 2.§    ==>50per2008_fvmrendelet.pdf  
az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról
221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet    ==>221per2008_kormanyrendelet.pdf  
a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól
139/2008. (X. 22.) FVM rendelet -- 1. és 6. számú melléklet    ==>139per2008_fvmrendelet.pdf  
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet -- 1.§, 3.§, 4.§, 1.számú melléklet    ==>194per2008_kormanyrendelet.pdf  
az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről
43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet -- 2.§    ==>43per2010_fvmrendelet.pdf  
a növényvédelmi tevékenységről
263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet - 4.§    ==>263per2010_kormanyrendelet.pdf  
a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól
288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet -- 22.§, 22/A.§, 23.§    ==>288per2010_kormanyrendelet.pdf  
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról
86/2012. (VIII. 15.) VM rendelet -- 3. számú melléklet    ==>86per2012_vmrendelet.pdf  
a természetes környezet megőrzésére szánt takarmánynövény-vetőmagkeverékek kereskedelmi célú begyűjtéséről és forgalmazásáról
Központi költségvetés, zárszámadás    ==>koltsegvetes_zarszamadas.pdf  
A parlagfű a költségvetési és zárszámadási törvények 1. mellékletében -- 2011 - 2014
Valid HTML 4.01 Transitional
utolsó módosítás: 2014. november 15.  *  kerekasztal-levelezőlista  *   szerzői jogi nyilatkozat  *   levél a honlap szerkesztőjének